Obec Újezdec

Obecně závazné vyhlášky
OZV 1/2016 odpady 2017
OZV 1/2017 Požární řád
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - odpady
Obecně závazná vyhláška 1/2012 - odpady
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2010 o místním poplatku ze psů