Obec Újezdec

Úřední deska
Záměr o prodeji pozemku
OZV 1/2018 - poplatek odpady
Svazek měst a obcí VKM návrh rozpočtu na rok 2019, návrh střednědobého výhledu
Výsledky voleb do ZO Újezdec
Doba zvýšeného nebezpečí požárů
OOP zákaz odebírání povrchových vod
Závěrečný účet obce za rok 2017
Stanovení počtu členů ZO pro roky 2018-2022
Oznámení pověřence
Pokyny ČEZ při mim. událostech
Oznámení Svazku měst a obcí VKM
Informace k dani z nem. v roce 2018
Schválený rozpočet Svazku VKM na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku VKM
OZV č. 2/2017
Žádost o informace dle z 106/199 sb.
Závěrečný účet obce za rok 2016
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
Vyhláška 2/2015
Vyhláška 1/2015
Schválená Územní studie obce Újezdec
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2014
Nové zastupitelstvo
Stanovení počtu členů ZO pro období 2014 - 2018
Ceník výstupů z Czech POINT
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - odpady
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn