Obec Újezdec

Úřední deska
Oznámení FÚ ÚP Kralupy nad Vlt.
Sběr nebezpečných odpadů 17. 3. 2018
Opis výsledků hlasování volba prezidenta II. kolo
Opis hlasování
Informace k dani z nem. v roce 2018
Schválený rozpočet Svazku VKM na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku VKM
OZV č. 2/2017
Žádost o informace dle z 106/199 sb.
Veřejná vyhláška OOP "Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Újezdec"
Závěrečný účet obce za rok 2016
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
Vyhláška 2/2015
Vyhláška 1/2015
Schválená Územní studie obce Újezdec
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2014
Nové zastupitelstvo
Stanovení počtu členů ZO pro období 2014 - 2018
Ceník výstupů z Czech POINT
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - odpady
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn