Obec Újezdec

Úřední deska
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR za oksek Újezdec konaných dne 20. a 21. 10. 2017
Vyhodnocení Zahrady Újezdec
Veřejná vyhláška OOP "Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Újezdec"
Informace o počtu a sídlech VO
Nebezpečný odpad
Informace pro občany
Stanovení počtu členů OVK volby do PSPČR
Závěrečný účet obce za rok 2016
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
ČEZ - okleštění stromoví
Vyhláška 2/2015
Vyhláška 1/2015
Informace
Schválená Územní studie obce Újezdec
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2014
Návrh rozpočtu obce Újezdec na rok 2015
Nové zastupitelstvo
Stanovení počtu členů ZO pro období 2014 - 2018
Ceník výstupů z Czech POINT
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - odpady
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn