Obec Újezdec

Úřední deska
Pozvánky
Záměr na směnu pozemku
Pozvánka na veřejné ukončení realizace akce
Poděkopvání
Vyhláška 2/2015
Vyhláška 1/2015
Informace
Schválená Územní studie obce Újezdec
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2014
Návrh rozpočtu obce Újezdec na rok 2015
Nové zastupitelstvo
Stanovení počtu členů ZO pro období 2014 - 2018
Ceník výstupů z Czech POINT
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - odpady
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn