Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce Újezdec 2018

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Újezdec konaného dne 30. 10. 2018 bylo zvoleno toto složení ZO :
starosta obce Ing. Stanislav Kříž
místostarosta obce Jiří Sobotka
předseda Finančního výboru Ing. Věra Křížová
předseda Kontrolního výboru Aleš Loskot
člen FV Anna Kozáková, Jana Tremčinská
člen KV Jana Tremčinská, Petr Košinar


Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 19.10.2022 - 19.10.2026
Složení platné v období: 19.10.2022 - 19.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Petr Košinar
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 776308105
Funkce: starosta obce

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Stanislav Kříž
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 724183998
Funkce: místostarosta

Jméno: Michaela Košinarova
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 776308102
Funkce: předseda kontrolního výboru, člen finančního výboru

Jméno: Anna Kozáková
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Aleš Loskot
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 728971777
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Jiří Šulc
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
Telefon: 723110695
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Jana Tremčinská
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 732905882
Funkce: předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.