Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce Újezdec 2018

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Újezdec konaného dne 30. 10. 2018 bylo zvoleno toto složení ZO :
starosta obce Ing. Stanislav Kříž
místostarosta obce Jiří Sobotka
předseda Finančního výboru Ing. Věra Křížová
předseda Kontrolního výboru Aleš Loskot
člen FV Anna Kozáková, Jana Tremčinská
člen KV Jana Tremčinská, Petr Košinar


Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Politická příslušnost E-mail Telefon Funkce Komise
starosta Ing. Stanislav K ř í ž bez pol. příslušnost obec.ujezdec@razdva.cz 724183998 starosta obce
místostarosta Jiří Sobotka bez pol. příslušnost obec.ujezdec@razdva.cz 773083578 místostarosta
Petr Košinár bez pol. příslušnosti člen kontrolního výboru Kontrolní výbor
Anna Kozáková bez pol. příslušnosti obec.ujezdec@razdva.cz člen finančního výboru
Ing. Věra Křížová bez pol. příslušnost obec.ujezdec@razdva.cz předseda finančního výboru
Aleš Loskot bez pol. příslušnost obec.ujezdec@razdva.cz předseda kontrolního výboru
Jana Tremčinská bez pol. příslušnosti obec.ujezdec@razdva.cz člen finančního výboru, člen kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.