Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce Újezdec 2018

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Újezdec konaného dne 30. 10. 2018 bylo zvoleno toto složení ZO :
starosta obce Ing. Stanislav Kříž
místostarosta obce Jiří Sobotka
předseda Finančního výboru Ing. Věra Křížová
předseda Kontrolního výboru Aleš Loskot
člen FV Anna Kozáková, Jana Tremčinská
člen KV Jana Tremčinská, Petr Košinar


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Stanislav K ř í ž
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 724183998
Funkce: starosta obce

Pozice: místostarosta
Jméno: Jiří Sobotka
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 773083578
Funkce: místostarosta

Jméno: Petr Košinár
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Anna Kozáková
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Ing. Věra Křížová
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Aleš Loskot
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Jana Tremčinská
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Funkce: člen finančního výboru, člen kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.