Úřední deska
Zasedání ZO dne 6. 10. 2020
Oznámení pošty Úžice
Nařízení KHS č. 6
Upozornění ČEZ - okleštění stromoví
Nařízení KHS Stř. kraje č. 5
Oznámení o době a místě konání voleb
Sběr VO odpadu
Sběr nebezpečných odpadů
Oznámení ČEZ
OZV č. 1/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Újezdec a obcí Dřínov
Sdělení svozové firmy
Důležité informace
Oznámení o zveřejnění - Újezdec
Oznámení o zveřejnění
OZV č.3/2019 - odpady 2020
OZV č. 4/2019 - psi
ČEZ - okleštění stromoví
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2018
Závěrečný účet Svazku obcí VKM
Účetní výkazy obce Újezdec za rok 2018
Oznámení SMO VKM
OZV 1/2018 - poplatek odpady
Stanovení počtu členů ZO pro roky 2018-2022
Oznámení pověřence
Pokyny ČEZ při mim. událostech
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
Schválená Územní studie obce Újezdec
Ceník výstupů z Czech POINT
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn