Úřední deska
Oznámení
Výsledky voleb Senát i. kolo obec Újezdec
Výsledky voleb do ZO obce Újezdec
Oznámení o době a místě konání voleb
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - obec Újezdec
Závěrečný účet obce za rok 2021
Protokol o schválení roční účetní závěrky
Množství odpadů za rok 2021
Odložení žádosti dle z. 106/1999Sb.
Žádost o informace ze dne 24.05.2022 odpověď
Žádost o informace ze dne 23.05.2022 včetně odpovědi
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Újezdec a obcí Hostín
Schválený ZÚ Svazku měst a obcí VKM za rok 2021
Stanovení počtu členů ZO na období 2022-2026
Záznam o změně položek schváleného rozpočtu roku 2022
Oznámení VKM
Schválený rozpočet na rok 2022
Ceny vodného na rok 2022
Návrh rozpočtu SMO VKM na rok 2022 a návrh střednědobého váhledu na roky 2022-2024

Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2022-2024


Oznámení MěÚ Kralupy nad Vltavou
Závěrečný účet obce za rok 2020
Oznámení o zveřejnění
Informace dle zákona 106/199Sb.
Oznámení o zveřejnění - Svazek měst a ocí VKM
OZV č.2/2020
OZV č. 1/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Újezdec a obcí Dřínov
Sdělení svozové firmy
Oznámení o zveřejnění - Újezdec
Oznámení o zveřejnění
OZV č.3/2019 - odpady 2020
OZV č. 4/2019 - psi
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2018
Závěrečný účet Svazku obcí VKM
Účetní výkazy obce Újezdec za rok 2018
Oznámení SMO VKM
Stanovení počtu členů ZO pro roky 2018-2022
Oznámení pověřence
Pokyny ČEZ při mim. událostech
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
Schválená Územní studie obce Újezdec
Ceník výstupů z Czech POINT
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn