Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rorpočtu na roky 2023 až 2025
Vodné pro rok 2023
Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemní komunikace
Návrh rozpočtu na rok 2023
OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Sběr velkoobjemového odpadu
Informace MV k datovkám v roce 2023
Informace MěÚ Kralupy ke kotl. dotacím
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2023-2025 a návrh rozpočtu na rok 2023
Okleštění stromoví
Výsledky voleb Senát ii. kolo
Výsledky voleb Senát i. kolo obec Újezdec
Výsledky voleb do ZO obce Újezdec
Závěrečný účet obce za rok 2021
Protokol o schválení roční účetní závěrky
Množství odpadů za rok 2021
Odložení žádosti dle z. 106/1999Sb.
Žádost o informace ze dne 24.05.2022 odpověď
Žádost o informace ze dne 23.05.2022 včetně odpovědi
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Újezdec a obcí Hostín
Schválený ZÚ Svazku měst a obcí VKM za rok 2021
Stanovení počtu členů ZO na období 2022-2026
Záznam o změně položek schváleného rozpočtu roku 2022
Oznámení VKM
Schválený rozpočet na rok 2022
Ceny vodného na rok 2022
Návrh rozpočtu SMO VKM na rok 2022 a návrh střednědobého váhledu na roky 2022-2024

Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2022-2024


Oznámení MěÚ Kralupy nad Vltavou
Závěrečný účet obce za rok 2020
Oznámení o zveřejnění
Informace dle zákona 106/199Sb.
Oznámení o zveřejnění - Svazek měst a ocí VKM
OZV č.2/2020
OZV č. 1/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Újezdec a obcí Dřínov
Sdělení svozové firmy
Oznámení o zveřejnění - Újezdec
Oznámení o zveřejnění
OZV č.3/2019 - odpady 2020
OZV č. 4/2019 - psi
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2018
Závěrečný účet Svazku obcí VKM
Účetní výkazy obce Újezdec za rok 2018
Oznámení SMO VKM
Stanovení počtu členů ZO pro roky 2018-2022
Oznámení pověřence
Pokyny ČEZ při mim. událostech
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
Schválená Územní studie obce Újezdec
Ceník výstupů z Czech POINT
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn