Obec Újezdec

Úřední deska
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Výsledky voleb do EP za obec Újezdec
Závěrečný účet Svazku obcí VKM
Zpravodaj 2019
Veřejná vyhláška FÚ
Veřejná vyhláška OOP . MZe
Zeměměřičské práce - informace občanům
Neznámý vlastník
Účetní výkazy obce Újezdec za rok 2018
Oznámení SMO VKM
Informace k dani z nem. věcí 2019
OZV 1/2018 - poplatek odpady
Výsledky voleb do ZO Újezdec
Závěrečný účet obce za rok 2017
Stanovení počtu členů ZO pro roky 2018-2022
Oznámení pověřence
Pokyny ČEZ při mim. událostech
Informace k dani z nem. v roce 2018
OZV č. 2/2017
Žádost o informace dle z 106/199 sb.
Závěrečný účet obce za rok 2016
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
Vyhláška 2/2015
Vyhláška 1/2015
Schválená Územní studie obce Újezdec
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2014
Nové zastupitelstvo
Stanovení počtu členů ZO pro období 2014 - 2018
Ceník výstupů z Czech POINT
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - odpady
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn