Úřední deska
Zasedání ZO 14. 12. 2021
Ceny vodného na rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh rozpočtu SMO VKM na rok 2022 a návrh střednědobého váhledu na roky 2022-2024

Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2022-2024


Oznámení MěÚ Kralupy nad Vltavou
Sdělení FÚ k dani z nemovitosti
Závěrečný účet obce za rok 2020
Oznámení o zveřejnění
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění
Informace dle zákona 106/199Sb.
Oznámení o zveřejnění - Svazek měst a ocí VKM
Oznámení ceny vodného na rok 2021
OZV č.2/2020
Oznámení Svazek měst a obcí VKM
OZV č. 1/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Újezdec a obcí Dřínov
Sdělení svozové firmy
Oznámení o zveřejnění - Újezdec
Oznámení o zveřejnění
OZV č.3/2019 - odpady 2020
OZV č. 4/2019 - psi
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2018
Závěrečný účet Svazku obcí VKM
Účetní výkazy obce Újezdec za rok 2018
Oznámení SMO VKM
Stanovení počtu členů ZO pro roky 2018-2022
Oznámení pověřence
Pokyny ČEZ při mim. událostech
VPS - nabytí právní moci
Veřejnoprávní smlouva k řešení přestupků
Územní Rozhodnutí 11RD
OZV 1/2017 Požární řád
Pokyny pro FO aPO v případě krizových událostí
Schválená Územní studie obce Újezdec
Ceník výstupů z Czech POINT
Schválený územní plán obce Újezdec
Opatření obecné povahy č. 1/2011 obce Újezdec
Úřední deska - archiv změn