Úřední deska

Odečet spotřeby el. energie

Odpočet spotřeby elektrické energie bude prováděn v obci ve středu dne 29. 7. 2020